ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar

Senaste styrelseprotokoll och 
RibeInfo

Styrelseprotokoll
2023-02-13
2023-01-16
Konstituerande-2022-11-28
Årsmöteprotokoll

2022-11-24

Ribeinfo
Ribeinfo nr4, 2022
Ribeinfo nr3, 2022
Ribeinfo nr2, 2022
Ribeinfo nr1, 2022

Tidigare styrelseprotokoll, stämmoprotokoll och Ribenytt finns i flikarna under Samfälligheten samt Föreningen.

Bokning av tvättstuga

Enligt årsstämmobeslut den 25 november 2021 kommer tvättavgiften per pass att ändras från 20 kronor till 40 kronor. Den nya avgiften startar 1 februari 2022.

De boende som är intresserade av att använda tjänsten kan kontakta styrelsen via mejl: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Då får ni uppgifter per mejl, användarnamn, lösenord och information, hur man får tillgång till portalen.

Föreningen har infört matavfallskärl

Observera! Vanliga hushållssopor får absolut inte läggas i matfallskärl behållarna.

Börja sortera matavfall. Ni är ett fåtal som ännu inte har hämtat ut era matfallspåsar och behållare. Kontakta er områdesansvarige som hjälper er. Vi uppmanar alla medlemmar inom Ribe att sortera sina sopor och matavfall. Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel. Var med du också och låt dina matraster jobba för klimatet.

Matavfall kostnad. Tömning av matavfall är kostnadsfritt för föreningen vilket medför att vi sänker våra kostnader för vår sophämtningen samt vi bidrar till klimaet.

Matavfalspåsar. Inne i entrén på hatthyllan i varje områdeslokal kan ni medlemmar hämta en bunt avfallspåsar själva. Det kommer att fyllas på konternuerligt med påsar men vänligen ta bara en bunt per hushåll vid varje tillfälle. Om de är slut, gå till nästa områdeslokal och hämta där eller kontakta er områdesansvarige.

Sortering avfall. Detta skall sorteras ut hemma i din fastighet med hämtad avfalsskorg och avfallspåse. Om du inte har sorterat upp får du inte använda matavfallskärlen för dina sopor.

Var lägger vi matavfalspåasarna. Vid våra sopbehållare finns det bruna matavfallskärl behållare som är enbart avsedda för  matavfall.

Det görs stickprovskontroller och om det inte sköts kommer vårt matfallsabonnemang dras in.

Ska ni sälja ert hus eller anmäla  ägarförändring?

Glöm inte att informera styrelsen vilka de nya ägarna är och när de flyttar in eller om det har skett ägarförändring. Du hittar blankett för Ägarbyte under Samfälligheten/Arkiv&Blanketter.

 

Vid försäljning så krävs det en Energideklarationen. 

Underlag för denna är husets senaste avräkning för värme/vatten förbrukning. Se Hem/Ägarbyte.

Värme & vatten

Info om värme- och vatten förbrukning har uppdaterats,

Värme & vatten, för kostnadsnivåerna 2013-2014

Förmåner

Fastighetsägarnas förmånskort med tillhörande app upphör från 1 Jan 2015. Rabatten för boende kommer finnas kvar hos Fredells byggvaruhus och Måleributiken i Alvik.

Info finns under förmåner för ta del av rabatten.

Samfällighetsföreningen driver Grannsamverkan

Huvudkontaktombud är Lise-Lotte Smedberg, Ribegatan 75. Läs mer om grannsamverkan under Området, Grannsamverkan, uppdaterad info med länkar och bild till information för att förbättra inbrottsskyddet.

Information om händelser i området meddelas på info tavlorna i området. Uppsatta vid garagen och tvättstugorna/hobbylokal.

Grannsamverkan har en Facebook grupp och alla Ribebor är välkomna. Information  till gruppen är händelser i området,  indelning kontaktombud i området, polisinfo om händelser i Kista närområde och polisens månadsbrev. Gruppen kan också rapportera till gruppen om de ser eller ha sett något misstänkt.

För att gå med klicka på länken Grannsamverkan i kv Ribe Kista

För att kunna läsa kommentarer behöver man ansöka för att komma med i gruppen. 

Polisen informerar om förebyggande råd och tips.

Förebyggande råd och tips

Följ närpolisen i Kista i Facebook via länken Polisen Kista Näpo

Uppmärksamma - Agera - Larma

Vid pågående larma polisen - Ring 112.

Vid något skumt/bostad tipsa polisen - Ring 11414

Vi bör vara vaksamma och försvåra för ovälkomna besökare genom att hjälpas åt med att:

 • tända ytterbelysningar - både på fram- och baksidor
 • klippa ner skymmande häckar

Här är en länk till en sida om grannsamverkan, som handlar om allmänna förebyggande åtgärder för att lura tjuven.

 

Besöksparkering

Leverantör av besöksparkering är SMS Park eller APCOA Flow

 • Avgiften för besöksparkeringen 00-24 är 8 kr/timme eller max taxa 40 kr/dygn.
 • Min debitering är en timme.
 • Zon namn för SMS park är 3585 eller APCOA flow är 3897
  - RIBE SFF BESÖKSPARKERING, STOCKHOLM

Parkering görs via APP och betalningssätt väljs vid registrering.

 • Tjänsten fungerar oavsett abonnemang/telefon så parkeringen är inte knutet till något mobil abonnemang. Man kan registrera sin parkering till ett oregistrerat kontantkort.
 • APP parkering via SMART phone. Ladda ner SMS Park eller APCOA Flow
 • Instruktion med skylt finns vid besöksparkeringen hur man startar och avslutar en parkering via SMS Park eller APCOA Flow.
 • Timdebitering går över automatiskt till dygnsdebitering.
 • Om det känns bekvämt kan du registrea dina gästers parkering. Man kan registrera ett registreringsnummer upp till nio tecken i fall besök från utlandet.

För parkering på huvudgatan Ribegatan  gäller kommunens bestämmelser.

Parkeringsbolag

Inom föreningens område så sköter Apcoa om vår bevakning av våra besöksparkeringar och vägarna inom vårt område. Parkering inom området gäller max 5 minuter enligt Stockholm stads parkeringsregler.

Vid felanmälan kontakta Apcoa på telefonnummer 0771-401020. För ytterligare information se parkeringsbolag.

Inför Årsstämma 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 september.

Du kan antingen e-posta in din motion till

styrelsen eller lägga den i brevlådan på

Ribegatan 77 (tvättstugan omr 3).

Besiktning krypgrunder

Anticimex har besiktat områdets krypgrunder när det gäller skadedjur och andra brister i områdets krypgrunder.

Besiktnings protokollet och åtgärdsprogram finns under fliken Husen -Krypgrunder.

Snöröjning

Alla vägar inom Ribe samfällighetsförening snöröjs på samfällighetens uppdrag av Raines Maskin & Entreprenad som är föreningens entreprenör för snöröjning.

Snöröjning av Ribegatan från Jyllansdgatan till vändplanen längst upp på gatan sköts av Stockholms Gatukontor och deras entreprenörer.

För ytterligare information läs mer under fliken snöröjning.

Anmälningsplikt till styrelsen och skyldigheter för husen

 • Anmälningsplikt vid förändringar i rördragningar i krypgrunden.
 • Anmälningsplikt vid installationsarbeten i värmesystemet.
 • Även tidigare utförda arbeten i mätarskåpen måste anmälas till styrelsen.
 • Medlemmarna har skyldighet att se till att ventilationen i huset fungerar.
 • Medlemmarna har skyldighet att se till att ventilationsöppningarna till krypgrunden inte är tilltäppta, att näten är hela samt att det är lättåtkomligt för inspektion

Mer detaljerad information finns under fliken Husen.

Målning av egna huset

Styrelsen har fått flera frågor om vilken färg och vilken kulör som bör användas till våra hus. Läs mer under flikarna Husen, Färg.

 

Utebliven sophämtning!

Behållarna skall tömmas 1 gång i veckan. Om du har

synpunkter på sophämtningen ringer du telefon

08-508 465 40 och uppger vilken/vilka sopbehållare på Ribegatan det gäller.

Våra grönområden!

Vill du vara med och sköta någon rabatt? Arvode betalas

per timme.

Hör av dig till styrelsen.  


 

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2023-02-21. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.