ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Fönster Panel Färg Värme & vatten Termostat Krypgrund Bygglov Takfläkt

Murar, staket, plank, spaljéer och häckar

Det kan behövas bygglov när du ska sätta upp någon form av inhägnad eller avskärmning. Här följer en beskrivning på när du behöver söka bygglov.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 m.

Staket

Staket är en lätt avskärmning som är genomsiktlig från alla håll och ska ha minst 50 % luft mellan plankorna. Staket kräver inte bygglov oavsett höjd.

Plank

Ett plank är en tät konstruktion som har mindre än 50 % luft mellan plankorna. Om planket är högre än 1,1 meter mätt från marken så krävs bygglov.

Spaljé

En inhägnad som har en genomsiktlighet på mer än 50 % kallas för spaljé. Spaljéer kräver inget bygglov oavsett höjd. 

Inhägnader och mycket genomsiktliga avskärmningar bestående av 50 % luft eller mer - staket, spaljé, stängsel eller pergola behöver inget bygglov.

Häck

Det krävs inte bygglov för att plantera en häck eller ett träd oavsett höjd.

Bygglovbefriade murar och plank

Murar och plank vid en uteplats placerat och utformat enligt ”friggebodreglerna” behöver inte bygglov, under förutsättning att åtgärden sker på ett en- eller tvåbostadshus.
Information om friggebodsreglerna

En mur eller ett plank till skyddad uteplats får byggas inom 3,6 meter från bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter mätt från marken. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade murar och plank placeras närmare deras gräns än 4,5 meter. Ett skriftligt godkännande från grannar försäkrar dig mot framtida tvister. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter. Där finns inga undantag, enligt riktlinjer från Boverket.

Bra att tänka på:

  • utforma och placera inhägnaden så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter
  • placera inhägnaden innanför tomtgränsen. Stadsbyggnadskontoret eller privata företag kan mot ersättning komma ut och märka ut vart tomtgränsen går
  • det ska finnas plats för underhåll. Om grannen inte vill medverka eller ge plats på sin tomt vid underhåll bör inhägnaden placeras någon meter in på den egna tomten

E-tjänster

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2023-02-21. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.