ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Fönster Panel Färg Värme & vatten Termostat Krypgrund Bygglov Takfläkt

Besiktning krypgrunder har utförts av Anticimex under 2013 med syfte rapportera situationen av skadedjur och andra brister.

Anticimex besiktningsrapport

Från underlaget från besiktningsrapporten så har en åtagande två stegs plan tagits fram när det gäller skadedjur från Anticimex.

 • Steg 1 - Tätningar rördragningar i krypgrunder (skadedjuren rör sig fritt mellan husen) och uppsättning nät från insidan där det är brister.
 • Steg 2 - Utplacering av betestationer för långverkande bekämpning.

Det finns även ett steg 3 som inte Anticimex utför.

 • Steg 3 - Tätningar mellan markplan och krypgrund. Detta arbete är planerat.

Ytterligare brister har rapporterats i besiktningsrapporten

 • Sättningar i grund
 • Bristfälliga rör upphängningar samt rör upphängningar har lossnat från tak
 • Rör isolering saknas
 • Vatten rinner in vid sättning
 • Blöt sand
 • Fukt runt avloppsrör och under vatten rör
 • Fukt och mögel, finns även mikrobiell påväxt på marken
 • Organisk material.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-06-19. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.