ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Fönster Panel Färg Värme & vatten Termostat Krypgrund Bygglov Takfläkt

Anmälningsplikt vid förändringar i rördragningar i krypgrunden

​Om ett avloppsrör glider ur drabbas inte enbart den som ansvarar för rördragningen. Även de andra i huskroppen får stå ut med dålig lukt och sanering. Styrelsen vill att även tidigare utförda rörarbeten anmäls till styrelsen så vi ges möjlighet att inspektera arbetet.

Anmälningsplikt vid installationsarbeten i värmesystemet

Anmälningsplikt vid alla installationsarbeten i värmesystemet, exempelvis inkoppling av vattenburen golvvärme. När det gäller installation på värmeslingorna ute i huset krävs inte tillstånd från föreningen men anmälningsplikt gäller fortsättningsvis så att vi kan hålla koll på nivån i expansionskärlet. Beträffande installation i mätarskåpet krävs både anmälan till och godkännande från styrelsen.

Observera att detta godkännande enbart utgör en tillåtelse att utföra arbetet på beskrivet sätt och att det inte innebär ett ansvarstagande för utförandet eller konsekvenserna av installationen som är fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren ansvarar således ex. för att värmeavläsningen fungerar som det är tänkt. Styrelsen förbehåller sig rätten till inspektion av slutfört arbete.

Även tidigare utförda arbeten i mätarskåpen måste anmälas till styrelsen.

​Observera att alla ingrepp som skett i mätarskåpen ska anmälas till styrelsen. Fastighetsägare som inte följer detta riskerar skadeståndsskyldighet gentemot Ribe Samfällighetsförening eftersom värmeavläsningarna kan påverkas.

Medlemmarna har skyldighet att se till att ventilationen i huset fungerar.

Vid ombyggnad av köket måste man tänka på att originalkonstruktionen är att spiskåpan reglerar takfläkten. Förutom kök, badrum, toalett och klädkammare är även krypgrunden beroende av att utsuget fungerar, särskilt viktigt är detta i hustyperna 112 och 113, då dessa bara har ventilationsöppningar på en sida av husgrunden.

Byter du till en spisfläkt eller spiskåpa som inte kan styra husets takfläkt måste du reglera styrningen av takfläkten på annat sätt, annars förstör du inte enbart ventilationen i ditt eget hus utan även i den gemensamma krypgrunden, vilket kan få allvarliga följder för dig och dina grannar. Det finns spisfläktar på marknaden som kan reglera takfläkten. Det viktiga är att takfläkten fungerar. Takfläkten bör kunna ha två lägen så att man kan öka varvtalet för att ex.vis få ut fukt efter duschning.

Vid inspektion av krypgrunderna på arbetsdagarna så skall även ventilationrörets utsug i krypgrunden kontrolleras. Detta åligger för för varje fastighetsägares ansvar att ventilationen fungerar. Uppstår skador i krypgrunden kan du bli skadeståndsskyldig.

Medlemmarna har skyldighet att se till att ventilationsöppningarna till krypgrunden inte är tilltäppta och att ventilationsnäten är hela.

Ventilationsöppningarna till krypgrunden får inte vara tilltäppta, att näten är hela samt att det är lättåtkomligt för inspektion. Vid altanbygge och liknande bör du tänka på att göra en lucka i altanen så att ventilationsöppningen kan inspekteras. Har du inte det måste du skruva loss brädor inför Ribes arbetsdagar både höst och vår så att inspektion då kan ske.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-06-19. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.