ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter

Kvarteret Ribe

Kvarteret Ribe byggdes som självbyggeri genom SMÅA, Stockholms Stads Småhusavdelning, med start i december 1978 och samtliga 162 hus var färdiga under 1980. Tre hus ägs av Svenska Bostäder: sverigefinska Lilja-skolan, Ribegatan 128 och 130. Mer om SMÅA kan du läsa på deras hemsida, www.smaa.se.

Som husägare är du medlem och andelsägare i Ribe Samfällighetsförening. Nedan följer information som kan vara till nytta för dig.

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening bildas för förvaltning av anläggningar och mark för gemensamt nyttjande såsom gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter.

 

Ribe Samfällighetsförening

Vår samfällighet bildades den 19 oktober 1981 och föreningens verksamhetsområde är fastställt i Fastighetsbildningsmyndighetens anläggningsbeslut och regleras av föreningens stadgar.

Stadgarna är upprättade enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Där framgår bland annat vad föreningen förvaltar, styrelsens sammansättning och när årsstämma ska äga rum. Stadgarna finns under fliken "Föreningen".

 

Föreningens räkenskapsår är 1 september - 31 augusti.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-01-29. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.