ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Styrelsemedlemmar & revisorer Övrigakontaktpersoner

Styrelsen

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsstämman. Stämman är föreningens beslutande organ. Styrelsen, som består av minst 5 ordinarie ledamöter och
minst 5 suppleanter, är förening­ens verkställande organ. 

Styrelsemedlemmarna kan du se här

Styrelseprotokollen hittar du under Föreningen.

Ordinarie ledamöter samt suppleanter väljs för två år i taget vardera. Styrelsen kan även adjungera ytterligare personer att vara med i styrelsearbetet.

 Information om vilka personer som ingår i styrelsen och vilka som har övriga uppdrag åt föreningen hittar du under respektive underflik här ovanför.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-06-19. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.