ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift  TV . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Stadgar Anläggningar Styrelseprotokoll Stämmoprotokoll NyhetsbrevetRibeInfo Bygglov

Ribe Samfällighetsförening

Vår samfällighet bildades den 19 oktober 1981 och föreningens verksamhetsområde är fastställt i Fastighetsbildningsmyndighetens anläggningsbeslut och regleras av föreningens stadgar.

Stadgarna är upprättade enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Där framgår bland annat vad föreningen förvaltar, styrelsens sammansättning och när årsstämma ska äga rum. Stadgarna finns här.

 

Föreningens räkenskapsår är 1 september - 31 augusti.

Årsstämma

Kallelse skickas ut senast 14 dagar före stämman. Varje fastighet har en röst vid årsstämman. Det är vid stämman som du som medlem har rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter.

 

Stora kostnadskrävande projekt måste beslutas av årsstämman. För att vara säker på att dina önskemål kommer att behandlas ska du skriva en motion till årsstämman.

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast under september månad för att kunna tas upp. Lägg din motion i styrelsens brevlåda, Ribegatan 77 eller skicka e-post till styrelsen.

Medlemsinformation

På anslagstavlorna i tvättstugor/träfflokaler kan du se vilka som sitter i styrelsen, vem som är områdesansvarig och övriga ansvarsområden i vår samfällighet.

Där anslås också styrelseprotokoll och stämmoprotokoll.

Denna information finns också på vår hemsida.

RIBE-info, som är ett informationsblad och innehåller information från styrelsen, utkommer några gånger per år. RIBE-Info kan du också läsa på föreningens hemsida.

Kom gärna med information eller tips av allmänt intresse till styrelsen för publicering i RIBE-Info. Lämna ditt bidrag till Ribes brevlåda, Ribegatan 77 (vid tvättstugan) eller skicka e-post till styrelsen.

 

Föreningens gemensamma anläggningar

I vår samfällighet ingår:

 • Vägar inklusive skyltar
 • Förråd
 • Garage 
 • Lekplatser med tillhörande redskap och anordningar
 • Trädgårdsanläggningar omfattande bl.a träd, buskar, gräsplanteringar och trappor
 • Abonnentcentral för fjärrvärme och vatten
 • Tvätt- och träffstugor med tillhörande anordningar
 • Distributionsledningar för kallvatten och varmvatten inklusive ventiler till förbindelsepunkt och vattenmätare i respektive hus
 • Distributionsledningar för spillvatten och dagvatten inklusive brunnar till renslucka för avgrening i krypgrund för varje hus
 • Distributionsledningar för värme till och med mätare i varje hus.

 • Distributionsledningar för el inklusive huvudcentraler och undercentraler för ytterbelysning
 • Centralantennledningar med förstärkningscentral till antenndosa i respektive husgrund

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-06-19. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.