ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter

KabelTV/ParabolTV

KabelTV

Medlemmarna har tillgång till kabelTV från Com Hem.

Ansvarig för kabelTV inom vårt område framgår av lista på våra anslagstavlor och på vår hemsida.

I samfällighetsavgiften ingår Com Hems basutbud. Varje fastighetsägare kan själv bekosta ett utökat abonnemang.

ParabolTV

Regler från Com Hem gällande parabolantenn

Ribe Samfällighetsförening är ägare av kabelTV-nätet i vårt område. Föreningen har ett distributionsavtal med Com Hem. Det innebär att varje fastighetsägare måste följa de riktlinjer som Com Hem lämnar.

Får vi problem/störningar på kabelTV-nätet har Com Hem rätten att vidtaga åtgärder mot störkällan. Om Com Hem lokaliserar en störning orsakad av en fastighetsägare, debiteras Ribe Samfällighetsförening kostnaden för att åtgärda störningen. Vid debiteringen redovisar Com Hem orsaken till störkällan och vilken fastighet som orsakat denna. Ribe Samfällighetsförening kommer därefter att debitera fastighetsägaren för kostnaden.

En orsak till störning kan vara att fastighetsägare har kopplat ihop sin parabolantennsignal till Com Hems kabelTV-nät via antennkabeln till den egna TV-apparaten. Vårt befintliga kabelTV-nät medger inte samtidig distribution av kabelTV- och parabolantennsignaler inom fastigheten. Om man blandar dessa signaler förstör man Com Hems distribuerade signaler.

KabelTV-nätets signaler och parabolantennsignaler måst därför kopplas in separat till den egna TV-apparaten. Detta kan göras till TV-apparatens SCART- alt. HDMI-ingångar.

Föreningen har ett serviceavtal med Com Hem, vilket innebär att du själv kan felanmäla till Com Hem om du har mottagningsstörningar på kabelTV-nätet, antingen via deras hemsida www.comhem.se (klicka på Kundservice) eller på telefon 0771-550000. Avtalet gäller även för felanmälan av Com Hem’s bredbandstjänst.

Anvisning för uppsättning av parabolantenn

Parabolmontaget skall vara snyggt och ordentligt gjort och helst placerat på husvägg. Kabeldragningarna skall fästas med kabelklämmor.

Parabolantenn får endast sättas på egen egendom och får alltså inte sättas upp på samfällighetens ägor, t.ex. bodarna. Planket mellan husen är gemensam egendom. Tala med din granne så att ni är överens om placeringen av en parabolantenn. Man bör inte heller måla en parabolantenn i iögonenfallande färger.

Tänk på grannsämjan – se till att din parabolantenn får en så prydlig och diskret placering som möjligt!

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-06-19. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.