ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Indelning Karta Skötsel Fordon i området Avfall Tvättstugor & träfflokaler Grannsamverkan Snöröjning
Sophämtning Återvinning

Sophämtning

I vårt område finns fyra nergrävda sopbehållare för våra hushållssopor. Systemet heter Molok och fyra behållare är utplacerade längs med Ribegatan: två vid infarten till garage 105, en vid garage 107 och en vid garage 109 (se bifogad karta). Volymen per hushåll blir lika stor som med det gamla systemet med säckar vid varje hus.

Sopbehållarna är försedda med lås dit din garagenyckel passar.


Utebliven soptömning!

Behållarna skall tömmas 1 gång i veckan. Om du har

synpunkter på sophämtningen ringer du telefon

08-508 465 40 och uppger vilken/vilka sopbehållare på Ribegatan det gäller.

Kom ihåg! – Dessa sopbehållare är endast avsedda för hushållssopor, d.v.s. inga tidningar, pappers-, plåt-, glas- eller plastförpackningar. Dessa lämnas vid återvinningsstationen på Jyllandsgatan.
Om du vill ha mer information om detta kontakta någon i styrelsen.

 

Tömningen av sopbehållarna sker genom att den stora innersäcken i varje behållare lyfts ur med sopbilens lyftkran och lastas direkt i sopbilen.

Kostnaden för hämtningen av dina hushållssopor ingår i medlemsavgiften. I övrigt är du själv ansvarig att forsla bort grovsopor och återvinningsbara avfall.

Föreningen har infört matavfallskärl

Observera! Vanliga hushållssopor får absolut inte läggas i matfallskärl behållarna.

Ditt matavfall blir till både biogas och biogödsel. Därför är det viktigt att du sorterar rätt och inte kastar annat i matavfallspåsen eller kärlet. Tömning av matavfall är kostnadsfritt för föreningen vilket medför att vi sänker våra kostnader för vår sophämtningen. Om du har inte hämtat ut ditt avfallskorg och avfallspåsar från föreningen kan du kontakta styrelsen.

Vid våra sopbehållare finns det bruna matavfallskärl behållare som är enbart avsedda för matavfall. Detta skall sorteras ut hemma i din fastighet med hämtad avfalsskorg och avfallspåse. Om du inte har sorterat upp får du inte använda matavfallskärlen för dina sopor.

Det görs stickprovskontroller och om det inte sköts kommer vårt matfallsabonnemang dras in.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-01-29. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.