ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Indelning Karta Skötsel Fordon i området Avfall Tvättstugor & träfflokaler Grannsamverkan Snöröjning
Biltrafik Garage Besöks parkering Extra garageplats Parkerings bolag

Biltrafik

Gångvägarna i området är inte anpassade för biltrafik. För allas säkerhet och trevnad bör biltrafik inom kvarteret undvikas i möjligaste mån. Inom området råder parkeringsförbud. Du får bara stanna en kort stund för i- och urlastning. Parkering inom området gäller max 5 minuter enligt Stockholms parkerings regler.

Tänk också på att det finns lekande barn i området – kör därför mycket långsamt!

 

 

Tänk också på hastighetsbegränsningen – på Ribegatan (huvudgatan) gäller max 30 km/tim - även hela Jyllandsgatan ingår i en 30-zon!

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-01-29. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.