ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Indelning Karta Skötsel Fordon i området Avfall Tvättstugor & träfflokaler Grannsamverkan Snöröjning

Grannsamverkan

Målet för grannsamverkan är att förebygga brottslighet och öka tryggheten och därmed också trivseln. Detta kan uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Vi har därför sex stycken kontaktombud för grannsamverkan som de boende kan vända sig till.

Kontaktombuden är två från vartdera delområde och finns därför jämnt utspridda över Ribegatan. Lise-Lotte Smedberg, Ribegatan 75, är vår huvudkontaktperson inom Grannsamverkan.

Grannsamverkan har en Facebook grupp och alla Ribebor är välkomna. Information  till gruppen är händelser i området (som på info tavlorna), polisinfo om händelser i  Kista närområde och polisens månadsbrev. Gruppen kan också rapportera till gruppen om de ser eller ha sett något misstänkt.

För att gå med klicka på länken Grannsamverkan i kv Ribe Kista

För att kunna läsa kommentarer behöver man ansöka för att komma med i gruppen. 

Polisen informerar om förebyggande råd och tips.

Förebyggande råd och tips

Följ närpolisen i Kista i Facebook via länken Polisen Kista Näpo

Där kandu också ta del av Kista närpolis månadsbrev.

Du kan hjälpa till med att vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel” och vid lämplig tidpunkt också informera Urban.

För att kunna förebygga inbrott är att sätta dit brytskydd (C-profiler) på ytterdörrar och altandörrar. 

Se bifogad broschyr om C-profilen från SECWISE dessa finns att köpa hos låssmeder.

Se bifogad broschyr med genomgripande tips för att hålla tjuven borta med inkluderad C-profilen från Secustrip.

Se bifogad bild med monterad C-profil på orginal ytterdörr i området med modell UB.

P1030922.JPG

Uppmärksamma - Agera - Larma

Vid pågående larma polisen - Ring 112.

Vid något skumt/bostad tipsa polisen - Ring 11414

Du kan läsa mer om Grannsamverkan på deras hemsida.

Här är en länk till sidan som som handlar om allmänna förebyggande åtgärder för att lura tjuven.

 

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-05-20. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.