ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Styrelsemedlemmar & revisorer Övrigakontaktpersoner

Övriga kontaktpersoner 2017

Ribegatan 
Valberedning
Christina Björkegren 72 Sammankallande

Liliana Semjonow

230

Leena Avotie

53

Områdesansvariga
Ewa Högberg

Josif Oplopiadis

Bertil Norlander

64

54

24

Område 1 (6-118 jämna nr) 

Isabel Valijani

146 Område 2 (120-238 jämna nr)
Paloma Torlo 180

Lotta Gravenius

Lise-Lotte Smedberg

7

75

Område 3 (3-97 ojämna nr)

Garageansvarig och för sopbehållare

Josif Oplopiadis 54 Garagen  101-109

Grannsamverkan

Lise-Lotte Smedberg

Drift värmecentralen

75

Jan-Erik Holmström  Fjärrvärme, vatten

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2020-11-21. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.