ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Styrelsemedlemmar & revisorer Övrigakontaktpersoner

Styrelsemedlemmar och revisorer 2017

Styrelseledamöter Ribegatan  Ansvarsområde
Ordförande    
Bertil Nordlander 24 Övergripande ansvar, externa kontakter, nyckelförteckning
Kassör    
Peter Thellenberg 61 Ekonomisk förvaltning, kabel-TV, hemsidan, bokningssystem

Sekreterare  
Lotta Gravenius  7 Protokoll, Lekplatser

Övriga ordinarie 
Ewa Högberg 64 Prtokoll, Ribe-info
Josif Oplopiadis 54 Snöröjning och halkbekämpning, garage

Suppleanter
Lise-Lott Smedberg 75 Grönskötsel
Ari Rusen 210 Grönskötsel sammankallade
Paloma Torlo 180 Grönskötsel, Lekplatser
Isabel Valijani 146 Parkering, Lekplatser
Göran Bjurén 182 ​Värmecentralen

Revisorer
Zahra Abdurahaman 63
Göran Nilsson 120

Revisorsuppleant
Gunvor Magnusson

Zehra Aydogan

238

102

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2020-11-21. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.