ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Styrelsemedlemmar & revisorer Övrigakontaktpersoner

Styrelsemedlemmar och revisorer 2021

Styrelseledamöter Ribegatan  Ansvarsområde
Ordförande    
Bertil Nordlander 24 Övergripande ansvar, Externa kontakter, Nyckelförteckning, Kameraövervakning, Snöröjning/halkbekämpning, Styrsystem garage
Kassör    
Peter Thellenberg 61 Ekonomisk förvaltning, Kabel-TV, Hemsidan, Bokningssystem

Sekreterare  
Ewa högberg  64

Protokoll, Ribe-Info, Info till nya ägare

Övriga ordinarie 
Sandra Rosado 170 Back-up snöröjning, Grönskötsel sammankallande, Lekplats Område 2
Josif Oplopiadis 54 Garage

Suppleanter
Prince Saidi 22 Parkeringsansvarig/kontaktperson parkeringsbolag, Lekplats område 2
Carl Käck 45 Lekplats område 3
Paloma Torlo 180 Grönskötsel, Lekplats område 2
Sofia Bergensten 20 Lekplats område 1 sammankallande
Göran Bjurén 182 ​Värmecentralen

Revisorer
Zahra Abdurahaman 63
Göran Nilsson 120

Revisorsuppleant
Gunvor Magnusson

Zehra Aydogan

238

102

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2022-08-22. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.