ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Ägarbyte/Ägarförändring Föreningen Styrelsen Avgift   TV  . Bredband Förmåner Arkiv & Blanketter
Styrelsemedlemmar & revisorer Övrigakontaktpersoner

Styrelsemedlemmar och revisorer 2024

Styrelseledamöter Ribegatan  Ansvarsområde
Ordförande    
Bertil Nordlander 24 Övergripande ansvar, Externa kontakter, Nyckelansvarig, Kameraövervakning av garage, hjärtstartare, Snöröjning/halkbekämpning, hållberhetsansvarig, parkeringsansvarig, undercentralen, Områdes ansvarig 1
Kassör    
Peter Thellenberg 61

Ekonomisk förvaltning, Kabel-TV/Bredband, Hemsidan, Bokningssystem, Techem värme/vatten avläsning

Sekreterare  
Sandra Rosado  170

Protokoll, Ribe-Info, Info till nya ägare

Övriga ordinarie 
Tohir Hassannov 106 Back-up snöröjning, Back-up hemsidan, Back-up undercentralen
Josif Oplopiadis 54 Garageansvarig, Områdes ansvarig 1

Suppleanter
Lise-Lotte Smedberg 75 Områdes ansvarig 3, Grannsamverkan
Yussuf Hassen 63 Områdes ansvarig 3, Grannsamverkan
Paloma Torlo 180 Områdes ansvarig 2
Sofia Bergensten 120 Lekplatser
Göran Bjurén 182 Drift undercentralen, hjärtstartare

Revisorer
Zahra Abdurahaman 63
Zehra Aydogan 102
Revisorsuppleant
Jenny Thornblad

Gunvor Magnusson

192

238

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-06-19. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.