ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Indelning Karta Skötsel Fordon i området Avfall Tvättstugor & träfflokaler Grannsamverkan Snöröjning
Biltrafik Garage Besöks parkering Extra garageplats Parkerings bolag

Garage

Samfälligheten äger två garage där varje hushåll disponerar en bilplats var. Platserna är försedda med eluttag för motorvärmare, max 1100 watt/p-plats. Motorvärmare skall ha tidur för högst tre timmars inkoppling.

 

Ordningsregler för garage se särskild skrivelse

 

Behöver du en extra garageplats kan du ställa dig i kö. Ta kontakt med antingen ansvarig för uthyrning av garageplatser, skicka e-post till styrelsen, styrelsen@ribegatan.se eller lägg en ansökan i styrelsens brevlåda vid Ribegatan 77.

 

Garageplatsen får endast disponeras som bilplats och inte som upplag – detta på grund av brandfaran och allmän trevnad. Sommar- respektive vinterdäck får dock förvaras i anslutning till garageplatsen.

 

Felanmälan som avser garagen görs till garageansvarig (namn- och telefonuppgifter finns anslagna i respektive garage och på vår hemsida).

 

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-01-29. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.