ribehead.png
Aktuellt Välkommen Samfälligheten Kalendarium Husen Området Bilder & Historia Länkar
Indelning Karta Skötsel Fordon i området Avfall Tvättstugor & träfflokaler Grannsamverkan Snöröjning
Biltrafik Garage Besöks parkering Extra garageplats Parkerings bolag

Besöksparkering

Nya parkerings regler på besöksparkeringen från februari 2014

Leverantör av SMS parkering - SMS park

 • Start av SMS parkering - måndagen den 17 februari (skyltarna sätts upp den 14 februari)
 • Nuvarande (blå) Parkeringstillstånd från 2013 gäller fram till 16 februari.
 • Avgiften för besöksparkeringen 00-24 är 8 kr/timme eller max taxa 40 kr/dygn.
 • Min debitering är en timme.
 • Zon namn är 3585 - RIBE SFF BESÖKSPARKERING, STOCKHOLM

Parkera med SMS park görs via APP eller SMS. Parkeringen registreras via folkbokförings register med att ange sitt personnummer.

 • Tjänsten fungerar oavsett abonnemang/telefon så parkeringen är inte knutet till något mobil abonnemang. Man kan registrera sin parkering till ett oregistrerat kontantkort.
 • APP parkering via SMART phone. Ladda ner ”Inteleon SMS park”.
 • Instruktion med skylt finns vid besöksparkeringen hur man startar och avslutar en parkering via SMS Park.
 • Timdebitering går över automatiskt till dygnsdebitering.
 • Efter att använt tjänsten första gången så skickas ett lösenord via SMS. Detta kan användas för Mina sidor på www.smspark.se Där kan man se sina samlade parkeringar och man kan anmäla på Mina sidor att faktureringen sker via SMS-faktura eller Epost-faktura. Faktureringen sker månadsvis och om inget anges på Mina sidor så skickas en faktura pappers format och 25kr tillkommer i aviavgift.
 • Om det känns bekvämt kan du registrea dina gästers parkering. Man kan registrera ett registreringsnummer upp till nio tecken i fall besök från utlandet.

För parkering på huvudgatan Ribegatan  gäller kommunens bestämmelser.

 

Övrig parkering i området och på Ribegatan

I övrigt gäller parkeringsförbud i hela bostadsområdet.

 

På Ribegatan (huvudgatan) gäller parkeringsförbud utom på de parkeringsfickor som finns där med tillstånd att parkera högst 30 minuter, vardagar mellan kl. 07 - 20. Notera dock att parkeringsförbud råder på torsdagar mellan kl. 12 – 18. Kommunen ansvarar där och ser till att bestämmelserna följs.

Ribe Samfällighetsförening, Ribegatan 77, 164 45 Kista, E-post: styrelsen[kanelbulle]ribegatan.se

Uppdaterad: 2024-01-29. Copyright 2007 Ribe Samfällighetsförening.